Inter house TG oferuje wykonywanie projektów budowlanych. 

Projekty:

- adaptacje projektów typowych wraz z wprowadzaniem zmian,

- projekty indywidualne:

                - budynków mieszkalnych jednorodzinnych (również w zabudowie bliźniaczej i szeregowej),

                - budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

                - budynków usługowych, zamieszkania zbiorowego, handlowych, produkcyjnych, magazynowych,

                - rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków istniejących,

                - rozbiórki. 

Każdy projekt budowlany jest opracowywany również na podstawie załączników do projektu, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W zależności od specyfiki projektu mogą być wymagane:

- decyzja o warunkach zabudowy,

- mapa geodezyjna do celów projektowych,

- opinia geotechniczna,

- dokumentacja badań podłoża gruntowego,

- decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej,

- i wiele innych.

 

Korzystając z pełnej oferty zobowiązujemy się skompletować wszystkie wymagane załączniki do projektu oszczędzając Inwestorowi czas przed rozpoczęciem budowy. 

Korzystamy z usług stałych współpracowników firmy geotechnicznej oraz uprawnionych geodetów w zależności od powiatu na którym będzie realizowana inwestycja.

 

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

ZLECONYCH FIRMIE INTER HOUSE TG 42-600 Tarnowskie Góry ul. Powstańców Śląskich 31

telefon kontaktowy 721 398 669  

Pierwszym krokiem rozpoczęcia realizacji projektu jest rozpoznanie potrzeby Inwestora i ustalenie wszystkich szczegółów projektu włącznie z lokalizacją planowanej budowy. Następnie sporządzenie umowy wraz z dokładnym zakresem oraz cennikiem naszych usług. Wtedy właśnie zlecamy opracowanie mapy geodezyjnej oraz badania gruntu. Po wykonaniu i przesłaniu koncepcji architektonicznej Inwestorowi zazwyczaj drogą elektroniczną, Inwestor ma prawo wprowadzić drobne zmiany do koncepcji. Zaś po jej zatwierdzeniu zostaje opracowywana konstrukcja i całość zagospodarowania terenu. Kończąc realizację projektu oraz kompletowanie załączników przygotujemy wnioski za Inwestora, czekamy na pozwolenie na budowę i jesteśmy w ciągłym kontakcie z pracownikami Starostwa Powiatowego aż do odebrania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Zapraszamy do kolejnego etapu...zakładka "kierownictwo".